Πρωτοδικείο Ροδόπης

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Πρωτοδικείο Ροδόπης
         
         
Αρ.Γραφ. Τμήματα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email
  Γραμματεία Διεύθυνση 25310 60589
25310 60590 

 
Α' ΤΜΗΜΑ
      25310 60597  
      25310 60595  
Β' ΤΜΗΜΑ
      25310 60582  
      25310 60593  
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή