Ανακοινώσεις Εισαγγελίας Εφετών

Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 13:07

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Διακστηρίων και Εισαγγελιών της Επικράτειας

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Διακστηρίων και Εισαγγελιών της Επικράτειας

Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή